پیامکد پست 71
دسته بندی ادبیات
نویسنده مظفر معتبر

دفتر شعر پیام

شاعر: مهندس مظفر معتبر

انتشارات دانشیاران ایران

چاپ 1399

*****************************

من کی‌ام، یک نکته در بود و نبود

من کی‌ام، یک قطره‌ در بحر وجود
من کی‌ام، یک ذرّه‌ای در کائنات

هیچ و پوچم در حیات و در ممات
با چنین وضعی نمائید باورم

گر ز لطفی برگشائید دفترم


پست گالری


دیدگاه پست


لینک به اشتراک گذاری
گزارش مشکل پست

siteMap - Design by QooSoft